RAZISKAVA

CERTIFIKAT

ISO Certifikat

V letu 2006, je vodstvo podjetja Grossoptic sprejelo odločitev o poslovnem napredku in izvajanju mednarodnega ISO standarda ISO 9001:2000. V juliju 2007 je podjetje preverila kakovost sistema upravljanja.
Poslovni koncept, kot tudi politika kakovosti, ki ga vodstvo ureja, predstavlja bistvo kakovosti sistema vodenja v samem procesu stalno nadgradnjo, vzajemno zadovoljiv odnos z dobavitelji in strankami, kot tudi zavzetost in usmerjenost vseh zaposlenih do potrošnika.

V juniju 2010 je podjetje Grossoptic posodobilo sistem vodenja kakovosti, ki je v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008.

SKLADNOST Z DIREKTIVO

V letu 2004 in 2005 je podjetje Grossoptic sprejelo potrebne ukrepe, da se oftalmološka proizvodnja stekel proizvaja v sodobnih proizvodnih obratih, v skladu z 93/42 EEC Direktivo, ki je v veljavi državah Evropske unije.

93/42/EEC Direktiva predpisuje pogoje za proizvodne aktivnosti, ki zagotavljajo kakovost proizvodov in skupno varnost uporabnikov izdelkov.

Med drugimi ukrepi so Grossoptic stekla testirali v Certottica Institute, italijanski nacionalni inštitut za certifikacijo optičnih izdelkov. Potrdili so, da naša stekla izpolnjujejo zahteve uporabnikov glede kakovosti in varnosti, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko izdelek damo na trg Evropske Unije. Rezultate teh testiranj, je mogoče videti v prostorih Grossoptic.

Na podlagi zgoraj navedene Direktive 93/42/EEC, so vam na voljo naslednji dokumenti:

  • Informacija za distributerje
  • Izjava o skladnosti
  • Navodila za vgradnjo stekel
  • Navodila za uporabo stekel
  • Dovoljena odstopanja